بیمارستان مردم

طراحی زیبا برایوب سایت های بیمارستانی

  • تاریخ تحویل 26 دی 1400
  • زبان وب سایت فارسی
هدف وب سایت

معرفی و ارائه خدمات به بیماران بیمارستان مردم

نوع وب سایت

بیمارستانی

مختصری از وب سایت بیمارستان مردم

گروه پزشکی برزویه وابسته به بنیاد علوی (بنیاد مستضعفان) با پیشینه ای طولانی در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به ساکنیـن شـرق تـهران کوشیده است تا به وظیفـه و رسالت خطیـر خود در حـوزه سـلامت عمل کند و بر این مبنا با استفـاده از مجـرب تریـن و دلسوزترین پزشکان، پرستاران و سایر عوامل دست اندرکار، گامی هر چند کوچک در این عرصه مهم و حیاتی بر دارد.